Idag (2015-03-27) beviljade Stadsbyggnadskontoret vår ansökan om bygglov, al-Hamdu-li-LLahi! [länk]

Muslimska ledare i hela världen fördömer Daesh (inte ”IS / ISIS”), men standart media rapporterar det knappt alls. [länk]

Efter s. dhuhr har vi
kermez2015

Om SKIKF och Skärholmens Moské

skhl5c2p1Moskén i Skärholmen är öppen för alla nationaliteter. Vi följer Sunni Islam (Ahl as-Sunnah wa-l Jamâ`ah - أهل السنة والجماعة‎ ), men också andra skolor av Islam (madhhab) kan dra nytta av moskén, där det är möjligt. Vad som angår Skärholmen och dess närområde så välkomnar vi alla människor av god vilja att besöka oss (och så småningom den nya moskén) inte minst för att lära sig om religionen Islam. Särskilt i vår tid behöver vi mer kommunikation mellan människor, grupper och mentaliteter.

Förutom sin huvudsakliga funktion av en ort för gudsdyrkan och undervisning, kommer Moskén - med Gud’s hjälp - vara en träffpunkt för både unga och gamla, svenska och invandrare, moderna och traditionella, och även en plats att slappna av i vår café och där unga människor kan hålla till.

Skärholmens Islamiska Kulturförening (SKIKF) har varit aktiv i centrum av Skärholmen i över 20 år och har bidragit till att aktivera många människor för Gud's skull och har blivit en länk mellan samhället och sina medlemmar.

Då verksamheten och medlemsantalet vuxit under åren som gått kan vi inte längre inrymma alla i våra lokaler. På fredagar får vi problem med att få in våra besökare och många blir tvungna att be i trapphuset eller vända tillbaka.

Av denna anledning har vi beslutat oss att bygga en riktig moské i Skärholmens centrum dels för att tillgodose behovet dels för att få en mötesplats där vi kan ta emot våra besökare..

Med Gud’s hjälp kommer vi att växa och uppfylla denna viktiga uppgift för att bli en ännu starkare länk mellan oss muslimer och våra medborgare i Skärholmen med omnejd. Våra medlemmar och barn kommer att känna sig mer hemma i Sverige och engagera sig i det svenska samhället på ett positivt sätt under bättre förhållanden än vad det är idag.

Vi ansökte därför om en plats för att bygga moské och under~ förra valrörelsen har flera partiaktiva besökt oss, visat sitt stöd för vårt förslag och givit löften om att hjälpa till.

Vi förstår att ett moskébygge kan leda till interna partidiskussioner men vi vill också ha större förståelse för vår situation. Nu är processen med moskébygget på räls och vi känner stor tacksamhet för alla som hjälper till.

Vi vill påminna om att vi är öppna att ta emot alla som vill prata om projektet och vill veta mer om innehållet och mål med de verksamheter vi tänker bedriva. Förslag och idéer är välkomna.

Om vi skall få ett sunt samhälle där många olika kulturer och religioner får plats, är det viktigt att alla kan växa på goda villkor i vårt gemensamma samhälle. Vi håller på att slå rot i samhället och vi känner mer samhörighet med majoritetssamhället och vi känner oss tryggare i våra liv och får en ännu bättre samhällskänsla.

Vi tror på det goda samhället där alla människor med olika tro och uppfattningar kan leva tillsammans i harmoni; för olikheter berikar - inte skiljer åt.

Vi måste ha många fler mötesplatser där vi kan bearbeta våra fördomar och minska avståndet till varandra. Vi kan med vår vilja överbrygga alla hinder som kan leda till främlingskap mellan människorna som lever så nära varandra, men ändå inte känner varandra.

Vi måste alla anstränga oss att lära känna varandra och bekämpa allt som sätter hinder för det. Vi kan inte leva på små öar, vi behöver alla varandra, och vi skall utveckla vårt samhälle tillsammans. Vi behöver starkare folkrörelser som kan bidra till att lösa många problem som kan uppstå.

Tillsammans behöver vi behandla våra rädslor och vår okunskap om varandra. Det är hälsosammare för hela samhället att människor kommer samman istället för att leva isolerat. Ju mer isolerat vi lever desto mer växer våra fördomar.

Det är ett faktum att Skärholmen är en av de stadsdelar som har stor andel invånare som har sina rötter i andra länder, kulturer och religioner. Istället för att räkna allt det negativa det kan innebära kan vi börja tänka på vilka fina möjligheter vi kan finna i det. Vi kan alla tänka på hur vi tillsammans kan utveckla Skärholmen till ett exemplariskt tolerant och mänskligt samhälle. Vi kan hjälpa varandra i att överbrygga istället för att särskilja.

Vi behöver all stöd vi kan få för att kunna få bygga det som har både symboliskt och socialt värde för oss alla när vi får tillgång till en mötesplats som kan bidra till allt som nämnts ovan, om Gud vill.

Fikret Tümtürk, Ordföranden

Skärholmens Islamiska Kulturförening - SKIKF

Islam är barmhärtighet, godhet och

kaabac200r1a1Tvärtemot vad vi kan nu höra från medierna, och tvärtemot vad extremister representerar, är Islams högsta bud barmhärtighet och godhet. Muslimer har alltid varit medvetna om att agressioner och excesser är förbjudna och att barmhärtighet, medlidande och överseende är grunden för sann mänsklighet. Gud säger i Koranen:

{ Var inte orättvis, så lider ni inte ofärd! } Sura 2:279
{ Men om ni har överseende, förlåter och glömmer [de felsteg som de begår, ska Gud visa att] Han är ständigt förlåtande, barmhärtig. } Sura 64:14

Kanske kan inte varje människa bli muslim, men Koranen uppmanar oss hur som helst att människorna ska högaktas och behandlas värdigt, för enligt den Islamiska läran har mänsklighetens värdighet företräde före dess tro, vantro eller icke-tro. Vi har ett fint exempel i Profet Muhammads inställning till folket i Medina, dit de första muslimerna hade flyttad efter år av förföljelser i Mecka.
kaabac200r1a1aDär hamnade de i en multi-etnisk och multi-religiös miljö. En dag besökte den judiske rabbinen `Abd Allâh ibn Salâm Profeten för att höra vad han hade att säga. Rabbinen rapporterade senare om den första predikan som Profet Muhammad frid och välsignelser vare med honom - höll i Medina, som innehöll följande uppmaning:

"O människor, hälsa med fredshälsningen (ordg.: sprid fred), bjud folk på mat, stärk familjebanden, och be på natten när de andra sover så kommer ni att tränga in i paradisgården i trygghet och frid."

Ett råd av Profeten

Anas berättar att han hörde Profeten Muhammad frid och välsignelser vare med honom - säga:
“Den som håller fast vid (ger liv till) min Sunnah* har faktiskt bevisat sin kärlek till mig, och den som älskar mig, kommer att vara med mig i paradisträdgården.”saws1 (*den profetiska praxis)

Profet Muhammad frid och välsignelser vare med honom - sa även:
“Den som är på sin vakt mot tvivelaktiga saker bevarar sin religion och sin heder, men den som faller för tvivelaktigheter hamnar (förr eller senare) i det som är förbjudet.”

fler hadith...

HARAM att ansluta sig till

Daesh anklagar muslimer som inte följer deras tolkning för att vara avfällingar (de gör takfir över dem), sedan tar de deras tillgångar och dödar dem.

Kom ihåg varningen från vår Prophet Muhammad durood2

Berättat i en sund hadith av 'Abdullah bin' Amr bin Yasar, Abu Sa'id sade: …“Jag hörde profeten ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) säga, "Det kommer framträda i (från) denna nation en grupp människor så till synes fromma att du kommer att tycka att dina böner är sämre än deras böner, och de kommer att recitera Koranen, (vars lärdomar) inte stiger utöver deras halsar* och de kommer gå ut ur deras religion som en pil som skjuts genom villebrådet." (dvs. de kommer inte ha ett spår av Islam i sig).”

Lägg märke till hur de behandlar icke-muslimska minoriteter, trots att muslimerna (i t.ex. det Osmanska riket) regerade över alla dessa olika minoriteter i hundratals år, och de då kunde leva sida vid sida!

Det Daesh gör är inte islamisk, det är anti-islamisk!

De använder drömmen om den islamiska staten för att locka till sig ett antal muslimer, och med detta syfte plockar de ut vissa Koranverser och misstolkar dem eller tolkar dem bokstavligt.

Det är inte islamiskt att halshugga människor eller att ogrundat införa islamiska straff. Om någon t.ex. upptäcks när han röker skär man av honom fingrarna - detta är inte Guds lag - detta är inte Guds vilja på jorden!

Sådana och andra liknande straff kan inte införas utan väl underbyggd legitimitet och att detta sker tydliggör bara hur anti-islamisk Daesh är.

Se även: Det är HARAM för en muslim att ansluta sig till Daesh (inte: "IS")

Förutom detta:

Ett råd till dem som funderar på att åka till Syrien eller andra länder i krig för att hjälpa muslimerna där:

Tänk igenom det noga och lyssna på råd från de lärda `ulema i vårt samfund (ummah), men ta in råd från olika inte bara från dem som du tycker pratar bäst och med mest passion!

Det kan hända att en spontan tanke som vuxit fram ur en obalanserad själ (nafs) leder till katastrofala följer! Må Allah bevara oss och leda oss rätt!

Shaykh Barakat Salahuddins råd:

Shaykh Barakat Salahuddins definierade sådana "muslimska Rambo" som shejken kallade de som reste till Syrien, som "en mun till att mäta där nere" eftersom det råder brist på mat i krigszonen. Shejk Salahuddin rekommenderade till alla som vill åka dit att ta extra jobb här i Sverige som t ex att dela tidningar, att vakna kl 4:00 på morgonen och dela ut tidningarna innan det reguljära jobbet börjar och att allt arvode som man tjänar på så sätt skickas för att användas till att köpa mat för de behövande i Syrien.

Vi avråder bestämt alla ungdomar och äldre från att delta i den militära kampen i andra länder. För en Muslim, att sträva för Allahs skull och att försvara Islam och Muslimerna (deras rättigheter och värdighet) sker på 100tals olika sätt. Människornas allmänna väl och intresse (al-maslaha) i Sverige måste försvaras och stärkas. Där finns det hur mycket som helst att göra, no. 1: utbildning på alla nivåer!

Däremot det som Daesh (”IS”) och liknande grupper sysslar med, har ingenting med Islams högre principer och mål att göra, förutom att man tar Islams symboler och språk för att lura sig själv och andra. Deras brott mot den profetiska traditionen är talrika [Fatwa]. Att vara arg på en förtryckare och hata förtrycket och orättvisor betyder inte att vad som helst man gör blir Halal - tvärtom.

I vilket fall som helst, frid eller krig, måste de Islamiska principerna om barmhärtighet (rahma ), rättvisa (`adl ) och proportionalitet (nisbíya ) uppfyllas.

Kom ihåg varningen från vår Prophet Muhammad durood

Berättat av 'Abdullah bin' Amr bin Yasar, Abu Sa'id sade: …“Jag hörde profeten ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) säga, "Det kommer framträda i (från) denna nation en grupp människor så till synes fromma att du kommer att tycka att dina böner är sämre än deras böner, och de kommer att recitera Koranen, (vars lärdomar) inte stiger utöver deras halsar* och de kommer gå ut ur deras religion som en pil som skjuts genom villebrådet." (dvs. de kommer inte ha ett spår av Islam i sig).”

(Al-Bukhari, hadith sahih, bok nr 84, Hadith nr 65)
(* läpparnas ord, dvs. de agerar inte enligt den koranska och sunnitiska läran.)

.-.

space-col2

Senaste nytt:

Muslimska ledare i hela världen fördömer Daesh (inte ”IS / ISIS”), men standart media rapporterar det knappt alls. [länk]

ShaykhSalikhalJafari3ct2

Sh. Salih al-Jafari, Al-Azhar, ca.1975: Recitation Quran
För audio klicka på bilden ovan eller länken.

Vi följer Profet Muhammad (fvmh) som fick den koranska uppenbarelsen och levde efter den.

ProphetMuhammadsaws

Muhammad (saws) Legacy of a Prophet (sök på YouTube)

Nyheter om moskén -> moskésidan
Bilder på den planerade moskén -> moskebilder


FAQ:
Hur kan man bli medlem?
Hur kan man spendera till hyran?

Betala medlemsavgiften via inkomstskatten


Hur kan man donera ett belopp till moskébygget?

We need your support to build a mosque in Skärholmen.

و ما اجتَمَعَ قَومٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ و يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم اِلاََّ نَزَلَتْ عَلَيهِم السّكِينَه و غَشِيَتْهُمُ الرّحْمَتٌ و حَفّتْهُمُ المَلائِكَةُ و ذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

رواه مسلم RS1027

 

YouTube: Three reasons make some born Muslims atheist –Nouman Ali Khan - att levrera det islamiska budskapet på rätt sätt!

 

 

 

Gästbok för Skärholmens Moské

Delta i samtalet. [LÄNK].

.

Vår Instagramsida [länk]

Sista halvtimmen innan avslut och vi har fortfarande köer fram till sishkebaben.. 👍

A photo posted by Skärholmens moske (@skarholmens.moske) on

följ oss på Instagram

space-col3

EID Mubarak!  Bayram - EID
ID ul Fitr! ID bönetider tisdag

Betalar du kyrkoskatt? - kolla här

 Stöd moskébygget här! Efter s. dhuhr har vi Islam är barmhärtighet, godhet och HARAM att ansluta sig till EID Mubarak!  Bayram - EID ID ul Fitr! ID bönetider tisdag