Skärholmens Mevlana Moské

Fem gåvor

Khutba 2018, Imam Hasan Barakat

Bästa bröder och systrar i Islam.

Tiden går, och människans livsvillkor ändras hela tiden. En del får nya gåvor från Allah, medan andra förlorar vad de har. I en hadith uppmanar profeten ﷺ oss att ta vara på gåvorna, då vi kan förbereda oss för hög belöning för nästa liv. En del av dessa gåvor kommer vi säkert att passera, och en del komme vi vara rädda att förlora. Den som missar att använda de här gåvorna, kommer säkert ångra sig, för de här chanserna kommer aldrig tillbaka.

Profeten ﷺ säger “det finns fem saker som du ska ta nytta av innan du drabbas av motsatsen; utnyttja din ungdom innan du blir gammal, din goda hälsa innan du blir sjuk, din rikedom innan du blir fattig, din ledighet innan du blir upptagen och ditt liv innan du dör.

Den första gåvan:
Den första gåvan alltså är att ta nytta av din ungdom, den period i ditt liv då du är frisk och stark, och då du kan arbeta för både detta och nästa liv. På domedagen kommer Allah att fråga var och en av oss: “ Hur har du utnyttjat din ungdom?” Den som utnyttjar den tid i Allahs dyrkan - och håller sig borta från syndiga frestelser - har Allah lovat att skydda med sin skugga på domedagen. Profeten säger “Allah beundrar en ung människa som inte följer sina lustar.” Det här är mycket värt att tänka på.
Den andra gåvan:
Den andra gåvan som profeten uppmanar oss att utnyttja är hälsan, den period då man är frisk och i god kondition. Man vet inte hur länge hälsan varar, och därför måste man utnyttja denna period av sitt liv på bästa sätt, och göra så många goda gärningar som möjligt. Profeten uppmanade oss att alltid be Allah att ge oss god hälsa. Och Allah kommer på domedagen att fråga varje människa; “Skänkte vi inte dig god hälsa?” Alltså: “Hur har du utnyttjat denna tid?” God hälsa - kära vänner - varar så länge du tackar Allah för den. Det står i Koranen: “Er herre förkunnade för er, om ni är tacksamma ska ni få mer.” Alltså mera gåvor och högre belöning.

God hälsa varar också om din mat och dryck är Halal, om du ångrar dina synder och ber Allah ofta om förlåtelse, och om du ger sadaqat (allmosor). Och den som lyder Allah när han har god hälsa, kommer Allah hjälpa honom när han är gammal och svag.

Synder, däremot förstör hälsan. Lyssna noga hur generös Allah är mot sina trotjänare. Profeten säger; “om en trotjänare blir sjuk eller reser bort, behöver han inte göra sina extra dyrkanden som man brukar göra, men ändå belönas han/hon av Allah som om han/hon gjorde dem. Och den som struntar i att dyrka Gud när han frisk, han kommer ångra det när han blir sjuk och svag, och inte orkar göra mer.
Den tredje gåvan:
Den tredje gåvan som profeten uppmanar oss att utnyttja är tiden då man är rik innan man blir fattig. Pengar kommer och går. Det kan hända att man blir rik och sen dör man innan man hinner njuta av sin rikedom. Pengar är muslimernas “fitna” eller prövning, säger profeten. En rik muslim som skänker pengar får högre belöning. Och den lycklige av de rika är den som utnyttjar sin rikedom för ett lyckligare nästa liv. Och den olycklige är den som samlar pengar och snålar att ge något till de behövande. Denne kommer att ångra sig när han blir överraskad av döden.
Den fjärde gåvan:
Den fjärde gåvan att utnyttja är fritiden, den tid då man är ledig och har inga bekymmer. Den tiden ska man använda för goda gärningar och extra dyrkan. Det är så att man växer upp, så växer också ens förhoppningar och all tid går åt att förverkliga dessa förhoppningar. Då har man inte tid över för extra goda gärningar.

Profeten sa: "Det finns två gåvor där de flesta människorna räknas som förlorare: god hälsa och fritiden." Man är förlorare därför att man utnyttjar inte dessa gåvor för att göra goda gärningar.
Den femte gåvan:
Den femte och sista gåvan som profeten uppmanar oss att använda är; livet här på jorden. Och livet är faktiskt kort, och alla kommer att dö när som helst. Profeten sa: “Tänk på ditt liv här på jorden som en genomresa.” Och han säger:

“Om du vaknar på morgonen så ska du inte förvänta dig att leva till kvällen. Och när du lägger dig på kvällen så ska du inte förvänta dig att leva till morgonen. Och gör gott medan du är frisk innan du blir sjuk, och gör gott medan du lever innan du dör. Och människa har ingen annan plats att göra gott än här på jorden.

Din plats, och din ställning i nästa liv är knuten till vad du gör här på jorden: den kan antingen rädda dig eller fördärva dig. Och Allah varnar de som har försummat eller struntat i att göra goda gärningar, att de kommer att ångra sig när döden kommer och ber Allah om uppskov - alltså lite mer tid att leva - för att kunna göra goda gärningar. Men den gåvan får dem inte, då det är för sent.

Så - kära vänner ta profetens uppmaningar på allvar, och utnyttja den tid då ni är unga, den tid då ni är friska, den tid då ni är rika, den tid då ni är lediga, den tid då ni lever för att göra mycket dyrkande och goda gärningar för att vinna kärlek och komma in i paradiset.

Exempel på goda gärningar som ni kan tävla om är: att uträtta bönerna i moskén, att göra extra allmosor eller sadaqat, och all olika välgörenhet arbeten.

Må Allah hjälp oss till det, Amen

Fler khutbah/ predikan

Stacks Image 223
white area
white area

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign