Skärholmens Mevlana Moské

Audio - video

Stacks Image 568

Media

Medierna visar sällan en rättvis och balanserad bild av Islam och Muslimerna. Ibland blev det bättre, men sällan objektivt. Programmet nedan från Sveriges Radio var ett mera balanserat exempel.

Det viktigt att vi Muslimer själva förklarar vad Islam är och hur vi lever enligt den profetiska traditionen.

Webbsidan Skarholmensmoske.se ska bidra till att göra just detta! På denna sida presenterar vi några utvalda audio - videofiler på svenska, engelska och arabiska.

Må Allahs välsignelser och frid vare med vår Profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare!

Får man be på jobbet?

Svar: Ja, i princip. Skillnad mellan paus & rast. Angående pauser: prata med din chef. Raster: används hur man vill.

Veckans programm ’Människor och tro’ från P1 radion handlar om att be på jobbet, om det är tillåtet och om det verkligen är ett problem att troende ber på sin arbetstid?

Inkl. reporterns besök från Skärholmens moské med intervjus.

Människor och tro

Livsåskådningsprogrammet ’Människor och tro’ i P1 - är ett programm om religion, identitet och politik och hur det samspelar och...

https://sverigesradio.se/avsnitt/1361928

Böneförbudet i Bromölla hävt

Våren 2019 beslutade Sverigedemokraterna i Bromölla, med stöd av Kristdemokraterna, Moderaterna och lokala partiet Alternativet, att det ska vara förbjudet att be på arbetstid. Nu hävs beslutet av Förvaltningsrätten i Malmö, då det strider mot religionsfriheten som den står skriven i grundlagen och Europakonventionen. 2020-09-13

Att be sitt tidebön på jobbet

Det är egentligen inget problem. Det blir uppbåst till ett problem av vissa (vänster- och) högerkrafter, som ’behöver’ sådana frågor för att profilera sig och vinna röster, med målet att påverka politiken i vårt land.

Men Sverige är styrd av lag och rätt, ett demokratiskt land som garanterar religionsfriheten.
2019

 
Stacks Image 445

Khutbah Sh Hasan Barakat

Från Imam Malek Moskén Stockholm

På Soundcloud

 

2019 - 10 - 11 Khutba: Islams grunder - svenska

42A_AhmadValsan260.png

En Introduktion till Islam

Imam Ahmad Vâlsan (rh)
Om olika aspekter inom Islam; Uppsala moské 2010-02-07
 • om en som frågade Profeten (saws)
 • om detta och det tillkommande livet
 • om tron (imân)
 • en god uppfattning om människorna
 • om renhet och omskärelsen - Islam
 • om Allah Allförlåtande (Al-Ghâfûr)
 • om förlåtelse, om synderna
 • om Yaum-u Dîn (på gott och ont)
 • om prövningarna för profeterna
 • och alla troende, meningen med det.
Fler audios från: Imam Ahmad Vâlsan (rh)
Stacks Image 386

Videos om Islam

Imam Salahuddin Barakat

Imam för Islamakademin i Malmö

 
Stacks Image 515

Podcast Koranpodden

Med Koranpodden breddar och fördjupar Salih Tufekcioglu våra kunskaper om Islam och Koranen.

Avsnitt 105 handlar om den danske konvertiten Knud Holmboes (1902-1931) tro och liv i fyra avsnitt.

Knud Holmboes liv och karaktär är en skön blandning av Malcolm X och Indiana Jones. Om hans resor och samtid (Mussolinis imperialistiska äventyr i Nordafrika) och hans väg till islam.

 Om Knud Holmboes tro och liv.

Stacks Image 441

Den provocerande tron – Sema Ekinci

Sema Ekinci, vice ordförande i malmöbaserade Islamakademin.

2016-10-17

Sema Ekinci reflekterar i dagens andakt över hur religiösa människor ofta undviker att visa på sin religion på grund av rädsla för reaktioner från andra omkring.

Guds öppna bok – Sema Ekinci

Sema reflekterar över Guds skapelse och dess djupare innebörd. Hon visar att muslimska vetenskapsmän har alltid försökt att förstå den synliga världen (och den osynliga), för tro och vetenskap är bara två sidor av Islams helhet.

Februari 23, 2020

Fler delar i serien finns på Koranpodden.se

Sema Ekinci står frimodigt upp för sin tro. Det handlar inte om att ’det svenska samhället ska anpassa sig.’

Att vi människor är olika är inget negativt, men det är en välsignelse – må de mentalt trångsynta få mera insikt (ljus)!

Koranen:

{Och till Hans under hör skapelsen av himlarna och jorden och mångfalden i era språk och hudfärg. I detta ligger helt visst budskap till de insiktsfulla.}
30-22

Att leva enligt Profet Muhammad ﷺ

In English

Sheikh Muhammad al-Yaqoubi

Skärholmens moské 2011-09-28 på engelska: Leva enligt Profet Muhammad ﷺ

Stacks Image 425

Living a day according to Prophet Muhammad (the blessings and peace of Allah upon him) Sheikh Muhammad al-Yaqoubi
- DM421178

Oavsett hur stora bekymmer du har…
Sheikh Muhammad al Yaqoubi

Oavsett hur stora dina bekymmer och problem är, Allah är större; lita på Honom och lägg dem alla vid Hans dörr, Han kommer att ta bort dem.

När människor förtalar dig, prisa bara Allah och förhärliga honom, Han ska omvandla deras förtal i beröm.

O Allah! Välsigna denna dag och varje dag och underlätta för dem som lider nöd. Frid vara över er alla, och må ni ha en välsignad ny dag.

Sheikh Muhammad al Yaqoubi är bland mycket annat författare till följande (på engelska):

 Saving Islam from the Deceit and Depravity of the Islamic State
 Open Letter To Al-Baghdádí - Response to Daesh (”IS”)

Under Islams gyllene epok brukade de intellektuella säga: "Jag håller inte med (det du påstår)". Nu för tiden måste de säga, "Jag vill leva (attackera inte mig p g av mina åsikter)", för det finns ingen åsiktstolerans.

Oavsett vem vi är, eller vad vi gör; vi är Guds tjänare, skapade att känna Honom och tjäna mänskligheten.

 • Hur många måltider hade profeten ﷺ på en dag?
 • Två, sen morgon och tidig kväll, som de flesta männsikor vid denna tid.

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign