Skärholmens Mevlana Moské

Externa länkar

  • Snabbare Integration
    Information om Sverige, svenska språket, utbildning, arbetspraktik, digital vän, interkulturell dialog och jobb.

  • Tema Bidrag: Ekonomiskt bistånd; Februari 26, 2022
    Ingen person får enligt svensk lag diskrimineras i handläggnings- eller beslutsprocessen. Den sökandes längd, vikt, hudfärg, religiösa trosuppfattning, eller vilken plats dina föräldrar växte upp på har ingen som helst inverkan på ansökan, och inte heller beslutet om hur många kronor du får i ekonomiskt bistånd.

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign