Skärholmens Mevlana Moské

Profet Muhammad ﷺ

Må Allahs välsignelser och frid vare med honom!

Vem är Profet Muhammad?

Hur kan i denna värld ett dåsigt folk begripa hans verklighet, när deras drömmar distraherar dem från honom till denna grad? (Al-Busiri)

Muhammad är en man, men inte som andra män. Nej han är en rubin och andra män är som stenar. (Dikt)

Profet Muhammad (må Allahs välsignelser och frid vara med honom) sa bland annat: ”Jag är den förste människan som skapades och den siste som sändes.” (Tabari)

Stacks Image 181
Ett härligt föredöme

Profetens perfekta karaktärsegenskaper

Det finns absolut inget sätt att dölja det faktum att Profeten är den värdigaste av alla människor, den största av dem angående hans ställning och den mest perfekta av dem i goda karaktärsegenskaper och dygd.   Vet detta och må Allah upplysa våra hjärtan och öka vår kärlek för denna ädla Profet!

Skulle man undersöka alla de fullkomliga egenskaper som inte kan förvärvas och som är en del av ens konstitution, kommer man att förstå att profeten har var och en av dem.

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ

Så säger Allah i Koranen

{ I Allahs Sändebud har ni ett gott föredöme! } Sura 33:21

Stacks Image 183

{I Guds Sändebud har ni nu fått ett härligt föredöme för den som ser fram mot att möta Gud och den Yttersta dagen och som minns (åkallar) ständigt Gud.} 33:21

Profet Muhammad ﷺ är den mest älskade av Allah (swt), människornas vägledare, ett ljus i mörka tider. Han är den första uttolkaren av den heliga koranen, den som levde koranen i sitt liv genom sin person. Han är beviset för oss att vi kan nå kunskap om Allah (swt) om vi följer hans standard - om vi strävar mycket efter att följa honom på hans väg och hans sätt att vara. Frid och välsignelser vare med vår ärade mästare, Allahs budbärare Muhammad.

Barmhärtighet till alla världar

Profeten sade också, "När Allah önskar barmhärtighet för ett samhälle, tar han Sin Profet till Sig inför dem och Han gör honom till en som går framåt för att bereda vägen för dem."

As-Samarqandi förklarar att orden "en barmhärtighet att alla världar," betyder för både jinn och mänskligheten. Det sägs också att det menas för hela skapelsen. Han är en barmhärtighet för de troende genom att leda dem, en barmhärtighet för hycklarna genom att ge dem säkerhet från bli skadad, och en nåd för de otrogna genom att skjuta upp straffet (till domedagen).

Ibn 'Abbas sade, "Han är en barmhärtighet för de troende och även till de otrogna eftersom de förskonas från att drabbas som tidigare samhällen drabbades när de skrek ut sina lögner."

Från Qadi Iyad; Ash-Shifa Sahih Muslim

[Om barmhärtighet]

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign