Skärholmens Mevlana Moské

Bönetider Stockholm - Beräkningar

Shaʿbān, Ramadhān - April, Mai 2021

Introduktion

Här visas tre olika bönetidtabeller. Fastan är mellan Muslimen och Allah (må Hans Majestät vara upphöjd) och vi ber Allah om att acceptera vår fastan!

De tre bönetidtabeller är från

  1. Islamiska Förbundet / Sveriges Islamråd Det här året 2021 fick de problem med brytpunkten.
  2. Diyanet / Muslim World League
  3. Aysha moskén (Stockholm)

Det rekommenderas att fasta enligt 2. eller 3. och är man sjuk eller andra problem kan man flytta fastetiderna till vintern, för att underlätta, eller betala en bespisning av en behövande för varje dag.

Allah vet mest och bäst!

Stacks Image 246
Stacks Image 249
Stacks Image 255

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign