Skärholmens Mevlana Moské

Stacks Image 331

Fråga nu -

Islam är ett sätt att se eller förstå världen (mer än en 'religion'), att förstå livet i förhållande till Allah (må Hans Majestät vara upphöjd) och människans roll här på jorden och sedan att leva efter den profetiska förebilden av vår mästare, profet Muhammad (Allah's välsignelser och frid vare med honom).

→ Vilka frågor har du om Islam, vad undrar du om?


Islam är universell: Allahs budbärare (Allah's välsignelser och frid vare med honom) sändes till hela mänskligheten, till alla länder, kulturer, för alla tider.

Islam är tolerant monoteism: naturlig och enkel, varken extremism eller slapphet.

Ny fråga:

I moskén finns en välkomstgrupp med särskild uppgift att hjälpa nya muslimer.
Stacks Image 297

Människans tre existentiella tider

Tre tillstånd eller perioder upprättades för människan:

  • Början av hennes skapelse (eller existens), känd som ursprung;
  • Perioden för hennes världsliga existens, känd som livet;
  • Och (antingen) den obligatoriska avskiljningen av anden från dess anknytning till kroppen,
  • Eller dess frivilliga separation från kroppens attribut och detta tillstånd kallas återkomst.


Alltså ursprung, liv och återkomst
مبدأ حياة معاد

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign