Skärholmens Mevlana Moské

Allah, Den All-Barmhärtige, All-Nådfulle

Stacks Image 167

Ingen verklighet utan den Högst Verklige ( الحق )

Allah, det finns ingen gud utom Gud - Allah.

Muhammad är Hans sändebud.

Min barmhärtighet över min vrede

”Min Barmhärtighet har företräde före min vrede,” så säger Allah.

  • Ett helt kapitel i Koranen är uppkallad efter Guds gudomliga attribut Ar-Rahman eller Den All-Barmhärtige.
  • Surorna i Koranen börjar med: I den All-Barmhärtiges, All-Nådfulles namn.

”Den som bekämpar sin ilska, medan han kan agera, för den kommer Allah fylla hans hjärta med trosäkerhet ( ايمان ).
Så sa Profet Muhammad ﷺ

Stacks Image 154

Mot förtryck, orättvisa och falskhet

Allah säger:

”O Mina tjänare! Jag har förbjudit förtryck för Mig själv, och Jag har gjort det förbjudet bland er, att förtrycka varandra.“

Stacks Image 156

Om barmhärtighet

”De som är barmhärtiga visas (i sin tur) barmhärtighet från den Allbarmhärtige - (ar-Rahmán)!“ hadith

Rahma - barmhärtighet finner sitt mest naturliga uttryck i en mors kärlek till sitt (sina) barn.

Stacks Image 158

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign