Skärholmens Mevlana Moské

Nyheter Sverige

 • 20230216 - 'I regel' inga fler koranbränningar!

  Open or Close
  Stacks Image 406

  Bättre sent än aldrig!

  Okunnighet blev orsak till mycket problem.

  Allt man kunde ha sluppit, provokationer, splittring i samhället!

  ”Hotdrivande” mot samhällsfreden - alla ska känna sig hemma i Sverige!

  Illegala och omoraliska handlingar fördöms.

  السويد ترفض منح إذن لحرق المصحف أمام سفارة دولة عربية في ستوكهولم

  قالت الشرطة السويدية اليوم الخميس إنها رفضت إعطاء إذن لشخص تقدم بطلب لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم.

  aljazeera.net

 • 20210321 - Om att blåsa upp rädslan för muslimer

  Open or Close
  Stacks Image 168

  Myt: Muslimer blir majoritet

  Mars 31, 2021 Johan Löfström

  Det påstås att Pew Research har visat att muslimer kan komma att bli i majoritet i Sverige.

  Korta svaret till påståendena = Stämmer inte.

  Pew Research Center och PewForum.org skriver själva att deras statistiska undersökningar (om) prognoser EJ visar på att muslimer kommer kunna bli en majoritetsgrupp i Sverige eller i Europa (med undantag för Albanien, Kosovo och Turkiet).

  Källa: Myt: Muslimer blir majoritet | Motargument

  Se även:
  Är det massinvandring? | Motargument
  Även:
  Many in U.S., Western Europe Say Their Political System Needs Major Reform

 • 20210313 - Om att blanda ihop Islam, islamism, extremism …

  Open or Close
  Stacks Image 178

  Jomdorf tror på ”en annan Islam”

  Sverigedemokraternas politiska fokus har alltsedan starten 1988 alltmer ökat sitt förakt och hat mot muslimer i allmänhet, och islam i synnerhet. Tidigare var det judar som befann sig i deras fokus.

  Det största felet Jomshof och SD gör, förutom att stigmatisera, och generalisera om en stor grupp människor, är att blanda ihop islam och politiska islamister.

  Mars 13, 2021 David Ehle
  Jomshof (SD): ”Islam är en avskyvärd religion” | Motargument

  Det är först och främst Islams budbärare profet Muhammad ﷺ (Allah's välsignelser och frid vare med honom), de rättslärda och muslimerna själva som tolkar vad Islam är.

  Vad en del högerpolitiker och andra vill göra är att dela Islam i en urvattnad, passiv Islam och en aktiv Islam, som även tar sig an samhällsfrågor ('politiskt') och på så sätt tysta ned muslimerna och deras strävan att ha ett bra samhälle - så som de flesta människor ändå vill ha.

  Men vad är Islamism och politisk Islam? Det är på tiden att tala om vad de menar med ordet. Fråga muslimerna vad de har att säga om ”Islamism och politisk Islam”!

  Islam är det som överensstämmer med Koranen och profetens ord och handlingar (Allah's välsignelser och frid vare med honom), och hela den islamiska religionen, dess rättskolor, dess lagar, andlighet och väg till salighet.

  (Artikeln som ger en bakgrund till senaste utspel från SD citeras ovan.)

 • 20210213 - Ett propaganda-trick

  Open or Close
  Stacks Image 212

  Vi fördömer våld, kravaller och koranbränningar

  Citat från artikeln i Motargument, 2021-02-13:

  ”Det hela var förstås ett propaganda-trick. Syftet var att piska upp stämningen i så hög grad att våldsamma reaktioner uppstod, varpå man sedan – via sina olika kanaler – kunde publicera bilder på kravaller och skadegörelse som ger sken av att rättfärdiga dessa mediers främlingsfientliga och inte sällan öppet rasistiska opinionsbildning.”

  ”Vi behöver inte danska rasister som åker till Malmö för att provocera fram bråk. Inte heller behöver vi bråkmakare som går dessa provokatörers ärenden. Och vi behöver framförallt inte vidga de klyftor mellan människor som tyvärr redan existerar.”

  Källa: Fråga: “Behöver vi kravaller och koranbränningar i Sverige?” | Motargument

 • 20210124 - Brandattacker på Guds hus: skamligt!

  Open or Close
  Stacks Image 219

  Satans skyddslingar sprider hat och splittring i samhället (fitna).

  Men efter 2 brandattacker på en kyrka i norra Stockholm, Tensta, svarar Muslimerna:

  ”Nu vill vi visa vårt stöd.”

  – Svenska kyrkan stöttade oss när vi drabbades av koranbränningar. Nu vill vi visa vårt stöd och säga att det som inträffat är oacceptabelt, säger Mustafa Ahmed från Khadija center. Upprörda känslor vid Spånga kyrka efter brandattentat | SVT Nyheter ≈ 2021-01-24

  Källa: Upprörda känslor vid Spånga kyrka efter brandattentat | SVT Nyheter

 • 20201210 - Sverige har religionsfrihet

  Open or Close
  Stacks Image 231

  SD vill stänga alla källarmoskéer i Malmö

  2020-12-10

  Från webbsidan Motargument

  ”Bakgrunden till det kontroversiella och olagliga arbetet för att stänga alla källarmoskéer i Malmö är en artikel i Kvällsposten den 7 december 2020 om en imam i en källarmoské i Rosengård som ”spridit hat och legitimerat våld”.

  ”I ett pressmeddelande 9 december 2020 läser vi:

  ”Magnus Olsson (SD) har lämnat in ett nämndsinitiativ till Malmö stads kommunstyrelse där han föreslår att stadskontoret ska utreda hur källarmoskéer kan stängas ner genom kommunala åtgärder och i samarbete med privata aktörer. (Källa: SD Malmö)

  ”Vi ska vara på det klara med att religionsfriheten enligt 2 kap. 20 § regeringsformen är den enda av de positiva opinionsfriheterna som inte får begränsas genom lag.”

  ”I och med detta utspel ställer sig SD Malmö över lagen. SD har i många sammanhang gett uttryck för att de anser att islam inte har någon plats i Sverige.

  Källa: SD Malmö: ”Stäng ner källarmoskéerna” | Motargument

 • 20210624 - Än en gång: Slöjförbud i skolan är olagligt

  Open or Close

  JUNI 24, 2021 DAVID EHLE

  Återigen har det klargjorts att slöjförbud i skolan är olagligt. Det är de två skånska kommunerna Skurup och Staffanstorp som tidigare har beslutat om ”förbud mot huvudduk” i skolan.

  Nu har Kammarrätten i Göteborg https://www.domstol.se/nyheter/2021/06/olagligt-med-forbud-mot-huvudduk-i-skolan/ återigen fastslagit att slöjförbud i skolan strider mot såväl religionsfriheten som Europakonventionen. Kammarrättspresidenten Dag Stegeland uttrycker följande i ett pressmeddelande:

  – Att få utöva eller visa sin religion är något som skyddas av både regeringsformen och Europakonventionen. Enligt regeringsformen är skyddet för religionsfriheten i grunden absolut. Men om man uttrycker sin religion på ett sätt som samtidigt omfattas av yttrandefriheten kan religionsfriheten begränsas, men bara med stöd av lag. Att skollagen anger att utbildningen i skolan ska vara icke-konfessionell handlar om undervisningen, inte vilka kläder som man får ha på sig. Att inskränka religionsfriheten på sätt som kommunerna har gjort saknar alltså författningsstöd i svensk rätt.

  Källa: Domstol.se

  Motargument har publicerat ett flertal artiklar på ämnet slöjförbud.

   Än en gång: slöjförbud i skolan är olagligt | Motargument

 • 20211117 - Det muslimska i det svenska

  Open or Close
  Stacks Image 377

  Det muslimska ingår i det som är det svenska

  NOVEMBER 17, 2021 DAVID EHLE

  Redan 2016 presenterades en ”Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”. Det betonas att bland mycket annat ingår det judiska, det romska, det samiska, det afrosvenska och det muslimska i det som är det svenska.

  Källa: Regeringens krafttag mot rasism på nätet | Motargument

  Muslimer ber och lever överallt på jorden

  Här är det viktigt att komma ihåg att en Muslim är i princip hemma var som helt på jorden. Allah skapare och upprätthållare av himlarna och jorden äger allt på jorden och i himlarna. Han tilldelar platser av dyrkan såväl som orter för bostad och daglig verksamhet som Han vill och var Han har bestämt.

  Muslimer kan be överallt på jorden. Profeten (Allah's välsignelser och frid vare med honom) har sagt att hela jorden skapades som ren (tahur), och som en plats för tillbedjan (eller en moské - masjid), för honom och hans anhängare.

  Allah säger också uttryckligen i Koranen att jorden och allt på den oupphörligen unisont dyrkar Allah, på ett sätt som är lämpligt för dem. (al-Hajj, 22:18) … Människan existerar för att dyrka Allah och underkasta sig Honom i sina livsåtaganden, å ena sidan, och för att vara till nytta för andra livsverkligheter omkring henne, å andra sidan.
  Dr. Spahic Omer - www.medinanet.org

 • 20221006 - Den antimuslimska radikaliseringen växer.

  Open or Close
  Stacks Image 394

  "En av rapportens viktigaste slutsatser är att en liten men inflytelserik grupp ”tankeledare”, bestående av politiker, journalister och akademiker, har kommit att bli centrala för utvecklingen av islamhatet* i Sverige idag. Trots att de producerar material som saknar stöd i forskningen får de konsekvent uppbackning och legitimitet av sina partier, redaktioner eller akademiska institutioner. Deras utspel och opinionsbildning har fått stor inverkan på diskussionen om islam, särskilt på myndigheters och kommuners beslutsprocesser gentemot muslimska organisationer."

  "Öppet islamhatiska* nyhetssajter och mediekanaler får nu statliga subventioner som egentligen är avsedda att stärka mediebredden och värna oberoende, seriösa medier."

  * NB Begreppen i artikeln "islamofobi, islamofobiska" är missvisande och opassande.

  Slutsats

  "I rapporten konstaterar vi slutligen att denna utveckling kommer att fortsätta förvärras inom den överblickbara framtiden, såvida det inte sker en radikal kursändring i samhället. Alla krafter som vill verka för ett pluralistiskt samhälle – redaktioner, trossamfund, civilsamhälle och politiska partier – måste våga ta frågorna om islamhat i Sverige idag på allvar. Ett viktigt led i detta är att stärka kompetensen i religionsfrågor över lag, och även se till att muslimska perspektiv återfinns och får utrymme inom den egna organisationen."

  Förslag

  Bättre utbildning för muslimer, först och främst inom Islam, inom Västerlandets historia och samhällen.

  Moskéers och muslimska gruppers ökade insats i att stödja marginaliserade muslimska familjer.

Några utvalda nyheter från Sverige.

Om du hittar något intressant som berör det muslimska samfundet i landet, tipsa oss, tack.

Shorturl http://bit.ly/_nyh

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign