Skärholmens Mevlana Moské

Kontakta oss

 

Besök oss i moskén - välkommen!

Genom åren har vi kunnat ta emot olika besökare, skolklasser, studenter från vuxenutbildningen, studenter som gör research, pensionärer, några politiker.


1. För gruppbesök som till exempel skolklasser gäller följande:

- Vintertid 1030 - 1130,   eftermiddag enligt bönetiderna
- Sommartid   1030 - 1230,   eftermiddag enligt bönetiderna


En tidebön i moskén tar ca. 30 min.
Innan dess eller därefter kan vi ta ett informationsmöte. Ett infomöte brukar ta ca. 45 min och avslutas med frågor och svar .


2. Informationsmötena blir mera givande om besökarna har redan tagit reda på en del fakta om Islam.

Här finns det en självtest för att ringa in oklarheter. [sjalvtest]

Inför infomötet samlar vi in besökarnas frågor (på papperslappar), individuella - eller gruppfrågor.

Vår avsikt är att besökarna ska få grundläggande kunskaper (inom 45min) om Islam och Allahs budbärare (må Allahs välsignelser och frid vare med honom)!

Islam: den ursprungliga islamiska traditionen och hur den levs på bästa sätt i den postmoderna tiden, och vad Islam inte är: extremism, fanatism, terrorism, våld mot oskyldiga människor.

.-.

Stacks Image 100

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign